Báo cáo chuyên đề "Trải nghiệm với Agile" - 22/08/2016

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức báo cáo chuyên đề "Trải nghiệm với Agile"

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề “Trải nghiệmvới Agile ” học kỳ III, năm học 2015 – 2016 như sau:

-  Nội dung chuyên đề: Trải nghiệm với Agile

  1. Ice-breaking and the Difference between "Command-Control" and "Self-management"
  2. Agile Manifesto
  3. Scrum simulation
  4. Personal Kanban for students
  5. QnA

- Báo cáo viên:  Ông Nguyễn Đăng Quang, là một Agile Coach của DEK Technologies

- Thời gian:  14g00 ngày 22 tháng 8 năm 2016

- Địa điểm: Phòng 207, số 371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp.

  • Đề nghị sinh viên các lớp DH13TK01, DH13TK02 tham dự đầy đủ. 
  • Sinh viên thuộc đối tượng nêu trên tham dự được cộng 05 điểm và không tham dự sẽ bị trừ 03 điểm trong hệ thống đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 3/2015-2016.
  • Khuyến khích sinh viên lớp DH14TK tham dự  (+5đ/sinh viên tham gia).

Trân trọng

 

Top