THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC) NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2015-2016

THÔNG BÁO

V/v THỰC HIỆN ĐỒ ÁN NGÀNH (ĐỒ ÁN MÔN HỌC) NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2015-2016

Tất cả các sinh viên đăng ký Đồ án ngành (Đồ án môn học - ĐAMH) - học kỳ 3/2015-2016 liên hệ với văn phòng Khoa Công Nghệ Thông Tin phòng 401 – số 35,37 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1 để làm thủ tục nhận Đồ án môn học theo lịch sau:

  • Hướng Cơ sở dữ liệu: Sáng ngày 23/08/2016 và chiều 24/08//2016
  • Hướng Mạng máy tính: Chiều ngày 23/08/2016 và sáng 24/08/2016

Lưu ý:

  • Khi làm thủ tục nhận ĐAMH sinh viên (SV) phải mang theo biên lai đóng học phí môn ĐAMH
  • Đối với các sinh viên có nguyện vọng làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ đăng ký với văn phòng Khoa khi đến làm thủ tục nhận ĐAMH.
  • Sinh viên nhận ĐAMH theo hình thức tự chọn giáo viên hướng dẫn và sau đó gặp trực tiếp giáo viên để nhận đề tài. Một đề tài đồ án gồm 2 sinh viên (SV) thực hiện. Sinh viên có thể chọn nhóm trước (2 SV/1 nhóm), và cử một đại diện đến văn phòng Khoa chọn giáo viên hướng dẫn đồ án (phải mang theo biên lai các thành viên của nhóm).
  • Sinh viên sẽ gặp giáo viên hướng dẫn đồ án môn học theo lịch thông báo của Văn phòng Khoa vào ngày 26/08/2016
  • Sinh viên thực hiện Đồ án môn học dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong vòng 10 tuần (thời gian bắt đầu thực hiện Đồ án môn học tính từ ngày 05/09/2016 và kết thúc vào ngày13/11/2016).
  • Sinh viên nộp 2 bộ Đồ án môn học tại văn phòng Khoa vào ngày 22,23/11/2016.

VP. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top