Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn Sinh viên thao tác với website CVOnline Học kỳ III, năm học 2015-2016

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc xây dựng dự án Hồ sơ xin việc trực tuyến (CV online) để trang bị cho sinh viên có sự chuẩn bị tốt nhất hoàn thiện hồ sơ xin việc sau khi tốt nghiệp. Hiện nay, dự án đã đưa vào sử dụng tại địa chỉ http://cvonline.ou.edu.vn, Trung tâm Hướng nghiệp – Tư vấn việc làm sẽ tiếp tục tiến hành hướng dẫn cho sinh viên các Khóa cập nhật hồ sơ của cá nhân sinh viên trong học kỳ III năm học 2015 -2016. Khi tham dự sinh viên sẽ được các quyền lợi:

+ Được hướng dẫn chi tiết các bước thao tác và giải đáp về CVonline;

+ Cộng 05 điểm rèn luyện trong học kỳ II năm học 2015-2016 nếu có tham gia và điểm danh, tự thao tác đủ các bước trên CVonline;

+ Được cộng 05 điểm rèn luyện trong học kỳ II năm học 2015-2016 nếu thực hiện 02 khảo sát trực tuyến: (1) khảo sát tình hình sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng, việc làm thêm ngoài giờ, nguyện vọng làm việc sau tốt nghiệp; (2) khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên khi sử dụng 02 website http://cvonline.ou.edu.vn và http://vieclam.ou.edu.vn;

SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THAM DỰ VÀO: 13g30 Ngày 28/8/2016.

Mọi chi tiết liên hệ: http://cvonline.ou.edu.vn/news/thong-bao-ve-viec-to-chuc-huong-dan-sinh-vien-thao-tac-voi-website-cvonline-hoc-ky-iii-nam-hoc-2015-2016-216.html

 

Top