Tư vấn: Pháp Luật Lao Động

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) và Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Ngoại ngữ - Tin học (CSC) tổ chức buổi báo cáo và tư vấn về Pháp luật lao động cho SV Khoa CNTT.

1. Thời gian và địa điểm: 8h30 ngày 27/08/2016 tại 371 Nguyễn Kiệm, Phòng 404
2. Đối tượng: Sinh viên khoa CNTT, yêu cầu sinh viên K13 tham gia đầy đủ (cần thiết cho công việc sau này)
3. Mục đích: 

 • Giúp sinh viên nhận thức, hiểu rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động để có thể tự tin trong việc thương thảo hợp đồng lao động, mức lương thụ hưởng, chế độ và thời gian làm việc,…nhằm tránh những thiệt thòi về quyền lợi và trách nhiệm khi đi làm. 
 • Trang bị kiến thức thực tế về pháp luật lao động hiện hành như: lương, hợp đồng lao động, bảo hiểm, trợ cấp, làm thêm, tranh chấp lao động, …

4. Nội dung tư vấn:
I. Người lao động và người sử dụng lao động: 

 1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động 
 2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động 
 3. Hành vi bị nghiêm cấm.

II. Hợp đồng lao động

1. Giao kết hợp đồng lao động 

 • Hình thức, nguyên tắc và nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động 
 • Loại hợp đồng và nội dung hợp đồng lao động. 
 • Thử việc 

2. Thực hiện hợp đồng lao động 

 • Thực hiện công việc theo hợp đồng và chuyển sang làm việc khác
 • Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

3. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động và HĐLĐ vô hiệu

 • Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
 • Chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc.
 • Hợp đồng lao động vô hiệu.

III. Tiền lương và những vấn đề có liên quan

1. Tiền lương:

 • Nguyên tắc trả lương, tiền lương tối thiểu, hình thức trả lương.
 • Tiền lương làm thêm giờ và các chế độ khác liên quan.

2. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi.

3. Kỷ luật lao động và trách nhiệm lao động.

4. Bảo hiểm xã hội 

 • Bảo hiểm xã hội.
 • Bảo hiểm y tế.
 • Bảo hiểm thất nghiệp.
 • Bảo hiểm tai nạn.

5. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động 

 • Nguyên tắc giải quyết tranh chấp
 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

IV. Tư vấn và giải đáp thắc mắc của sinh viên.

5. Báo cáo viên: Nguyễn Hoàng Thịnh, Phụ trách Phòng Pháp chế trường đại học Mở TpHCM.
---
Sinh viên tham gia được cộng 5 DRL.
Link đăng ký: https://goo.gl/Bn19lK

 

Top