Danh sách dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

Nhà trường đang xét học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016, dưới đây là danh sách dự kiến các bạn sinh viên được nhận học bổng.

Học bổng này được trích ra từ nguồn học phí của sinh viên đã đóng trong học kỳ 2 năm học 2015-2016. Do đó sinh viên của Khóa nào, Ngành nào còn đi học nhiều thì số suất học bổng sẽ được nhiều. Tổng số tiền học bổng học kỳ 2 năm học 2015-2016 khoa CNTT là: 96.518.400 đồng và được chia cho các Khóa/Ngành như sau:

Khóa 2013: KHMT: 07 suất; HTTTQL: 09 suất

Khóa 2014: KHMT: 13 suất; HTTTQL: 09 suất

Do học số suất hạn chế nên học bổng sẽ được lấy từ trên xuống dựa theo thành tích học tập, sau đó đến điểm rèn luyện. Đề nghị các bạn sinh viên không có tên trong danh sách kiểm tra kỹ thành tích học tập của mình, nếu có thành tích học tập cao hơn những bạn có tên trong danh sách thì nhanh chóng liên hệ về văn phòng Khoa trước 16h00 ngày 22/09/2016. Sau ngày đó, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ không được giải quyết

Địa chỉ văn phòng Khoa: Lầu 4, phòng 401 số 35-37 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08.38386603 gặp T.Dương

Danh sách dự kiến: Xem tại đây 

Danh sách dự kiến (được cập nhật ngày 23/09/2016): Xem tại đây

 

Top