Thông báo - Buổi sinh hoạt về thực tập tốt nghiệp sinh viên hệ Đại học khóa 2013 ngành KHMT và HTTTQL

THÔNG BÁO

BUỔI SINH HOẠT VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2013

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ)

Để chuẩn bị cho việc THỰC TẬP TỐT NGHIỆP của sinh  viên hệ Đại học khóa 2013 ngành Khoa học máy tính, ngành Hệ thống thông tin quản lý (Hệ thống thông tin kinh tế) vào học kỳ 1 năm học 2016-2017, đề nghị các bạn sinh viên khóa 2013 đến tham dự buổi sinh hoạt về Thực tập tốt nghiệp tổ chức thứ sáu ngày 07/10/2016 tại phòng 412 - 97 Võ Văn Tần Q.3 vào lúc:

  • 14g00: đối với sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý
  • 15g00: đối với sinh viên ngành Khoa học máy tính

 

Đề nghị các sinh viên tham dự đầy đủ.

 

                                                VP.KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top