Tài liệu học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐH MỜ TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO 

Đến sinh viên Khoa Công nghệ thông tin

 

V/v: Tài liệu môn học Học kỳ 1, năm học 2016-2017

Hiện tại văn phòng Khoa đã có tài liệu học tập cho sinh viên (tài liệu lưu hành nội bộ) của học kỳ 1 năm học 2016-2017 gồm những môn sau:

1/ Nhập môn tin học 
2/ Cấu trúc dữ liệu
3/ Hệ điều hành 
4/ Lập trình giao diện
5/ Ứng dụng web 
6/ Công cụ thiết kế hệ thống thông tin 
7/ Cấu trúc dữ liệu và thuật giải  
8/ Lập trình cơ sở dữ liệu 
9/ Cơ sở dữ liệu nâng cao
10/ Cơ sở dữ liệu 
 
Đề nghị tất cả các sinh viên phải có tài liệu học tập trước buổi học đầu tiên
 
Các sinh viên photo các tài liệu trên bằng 1 trong 2 cách sau:
  1. Đến cơ sở photocopy NAVA VINA (Khoa đã gửi tài liệu mẫu ở đây, các bạn sinh viên có thể đến để photocopy). Địa chỉ 371/14 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp. (Gần cơ sở học lý thuyết) Điện thoại: 0904 156 367 - 0909 664 269
  2. Liên hệ với lớp trưởng để nhận tài liệu mẫu nếu muốn photocopy ở chỗ khác.
 
Lưu ý:
  1. Đề nghị LỚP TRƯỞNG (hoặc Lớp phó) các lớp lên văn phòng Khoa để nhận 1 cuốn mẫu/mỗi môn học (Hạn chót ngày 17/10/2016). 
             Văn phòng Khoa CNTT: Phòng 401 - lầu 4Số 35-37 Hồ Hảo Hớn phường Cô Giang quận 1
 
       2. Đề nghị LỚP TRƯỞNG (hoặc Lớp phó) thông báo rộng rãi cho tất cả sinh viên trong lớp biết thông báo này. 
       
       3. Đề nghị Ban các sự các lớp, Đoàn và Hội các lớp nhắc nhở các sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này. Nhất là, trong mỗi buổi học/mỗi môn học, Ban cán sự lớp (và Đoàn, Hội) nhắc nhở sinh viên chưa có tài liệu trong mỗi buổi học.

 

Top