Đề tài nghiên cứu Khoa học của sinh viên Khoa CNTT, Đại học Mở TP.HCM lên Tivi chương trình 60 Giây, kênh HTV7

Sinh viên Khoa CNTT, Đại học Mở TP.HCM lên Tivi chương trình 60 Giây, kênh HTV7

https://youtu.be/RJDgosJdShA

 

Top