Lịch tập huấn đăng ký môn học trực tuyến

Để chuẩn bị cho sinh viên khóa 2016 tự đăng ký môn học từ trong học kỳ 2 năm học 2016/2017, Khoa thông báo Kế hoạch tập huấn đăng ký môn học trực tuyến của phòng Quản Lý Đào Tạo đến Ban cán sự lớp, sinh viên khóa 2016 (sinh viên B2, HC và Đại học) tham gia đầy đủ theo kế hoạch.

  • Ban cán sự lớp xem lịch và thông báo cho các bạn trong lớp được biết
  • Các sinh viên Khóa 2016 theo dõi và đi tập huấn đầy đủ

Thời khóa biểu chi tiết.

 

Top