Thông báo tuyển sinh cao học năm 2017

Tuyển sinh cao học chuyên ngành Khoa học Máy tính

Khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo tuyển sinh Cao học chuyên ngành Khoa học Máy tính cho năm học 2017-2018

 

Dự kiến ngày thi tuyển sinh: 19/08/2017, 20/08/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

Khoa Sau Đại học và Khoa Công nghệ thông tin

THÔNG BÁO

Tuyển sinh cao học chuyên ngành KHOA HỌC MÁY TÍNH:

Thời gian:

* Phát nhận hồ sơ  đăng ký dự thi từ ngày 01/03/2017

* Ngày bắt đầu ôn thi đào vào: 10/06/2017

* Thời hạn nộp hồ sơ xét chính sách ưu tiên  trước ngày 18/07/2017      

* Lệ phí thi: 420.000 đồng

* Ngày thi: dự kiến 19 và 20/08/2017

 

I.  Ngành đúng, ngành phù hợp  dự tuyển Cao học KHOA HỌC MÁY TÍNH, dành cho ứng viên tốt nghiệp đại học từ các ngành sau:

 

TT Ngành đào tạo Ghi chú
1 Hệ thống thông tin  
2 Công nghệ thông tin  
3 Khoa học Máy tính  
4 Kỹ nghệ phần mềm  
5 Kỹ thuật máy tính  
6 Truyền thông và Mạng máy tính  
7 Tin học ứng dụng  
8 Sư phạm Tin học  
9 Toán Tin ứng dụng  
10 Tin học ứng dụng  
11 Hệ thống thông tin quản lý  

 

II.  Ngành gần  dự tuyển Cao học KHOA HỌC MÁY TÍNH, dành cho ứng viên tốt nghiệp đại học từ các ngành sau:

 

TT Ngành đào tạo Ghi chú
1 Toán và Thống kê  
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông  
3 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông  
4 Sư phạm Toán học  
5 Tin học công nghiệp  
6 Điều khiển tự động  

        

Các ứng viên thuộc các ngành gần phải học bổ sung 4 môn (mỗi môn 3 tín chỉ):

 

TT Ngành đào tạo Số tín chỉ
1 Cơ sở dữ liệu 3
2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3
3 Lập trình hướng đối tượng 3
4 Phân tích và thiết kế hệ thống 3

 

(Chi tiết học bổ sung cho ứng viên ngành gần, xem thông báo)

 

  CHI TIẾT XEM THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC KHOA MÁY TÍNH

 

Top