Danh sách sinh viên khóa 2013 đăng ký thông tin thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thông báo

Dưới đây là danh sách sinh viên khóa 2013 đăng ký thông tin thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017

Lưu ý: Sinh viên vào xem kỹ, nếu có thay đổi thông tin vui lòng phản hồi qua địa chỉ mail: anh.phch@ou.edu.vn trước ngày 11/11/2016.

Danh sách xem ở đây.

 

Top