Hội thảo

== HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS AND APPLICATIONS" ==

Báo cáo viên: TS. Phan Đạt Phúc 
Thời gian: 08h45 - 11h00, Thứ Sáu 18-11-2016
Địa điểm: Phòng 407 - CS Nguyễn Kiệm
Đối tượng: Sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin năm 1, 2, 3, 4 và các sinh viên yêu thích.
Tham gia +5 DRL

 

Top