Lịch gặp giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

 

Sinh viên thực tập tốt nghiệp (TTTN) trong vòng 08 tuần.

  • Ngày bắt đầu: 21/11/2016
  • Ngày kết thúc: 14/01/2017
  • Nộp báo cáo TTTN: 14,15/02/2017

 

Danh sách chi tiết xem tại đây.

 

Top