Thông báo nộp đồ án môn học của sinh viên đại học khóa 2013 (HK3 năm học 2015-2016)

THÔNG BÁO

NỘP ĐỒ ÁN MÔN HỌC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 2013 (HK3 NĂM 2015-2016)

1. Sinh viên nộp Đồ án môn học tại văn phòng khoa Công nghệ Thông tin gồm:

 • 2 quyển đồ án không in chương trình nguồn (source code)
 • 2 đĩa CD gồm: file text, chương trình nguồn (source code)

2. Cách trình bày Đồ án môn học:

 • - Hình thức: (Theo mẫu – tham khảo tại văn phòng Khoa)
  • Size chữ: 13
  • Font chữ: Times New Roman
  • Lề tri : 3 cm
  • Lề phải, trên, dưới: 2 cm
 • - Nội dung:
  • Trang bìa.
  • Lời cảm ơn.
  • Mục lục.
  • Nội dung Đồ án môn học

3. Lịch nộp Đồ án môn học: thứ Ba, thứ Tư 29,30/11/2016

4. Lịch chấm báo cáo Đồ án môn học: Thông báo trên website: http://it.ou.edu.vn/ vào ngày 02/12/2016.

Tp.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2016.

VP.KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top