Lịch thi trên máy khoa công nghệ thông tin, học kỳ 1 năm học 2016-2017

LỊCH THI TRÊN MÁY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
Địa điểm thi: Phòng máy - 371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp
(Theo Lớp)

Thời gian thi:

  • Ca 1: bắt đầu lúc 07g00 Ca 4: bắt đầu lúc 15g15
  • Ca 2: bắt đầu lúc 09g15 Ca 5: bắt đầu lúc 17g45
  • Ca 3: bắt đầu lúc 13g00

Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên và biên lai đóng học phí.

STT Thứ thi Ngày thi Ca thi SLPM Mã Lớp Tên Môn Học Mã MH SL SV ĐK Giảng viên Ghi chú
CÁC LỚP TRẢ NỢ
1 Theo lịch GV 1 _CNTT Cơ Sở Lập Trình ITEC1505 50 Nguyễn Thị Trâm Anh GK
2 14/12/2016 1 1 _CNTT Kỹ Năng Lập Trình Quản Lý MISY4402 30 Nguyễn Thị Mai Trang CK
3 21/12/2016 1 1 _CNTT Kỹ Năng Lập Trình Quản Lý MISY4402 30 Nguyễn Thị Mai Trang CK
4 Ba 3/1/2017 3 2 _CNTT Lập Trình Hướng Đối Tượng ITEC2504 65 Tô Oai Hùng  
5 Sáu 6/1/2017 1 1 _CNTT Cơ Sở Lập Trình ITEC1505 50 Nguyễn Thị Trâm Anh CK
HỆ ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
6 Năm 5/1/2017 3 2 DH14TH01 Cơ sở dữ liệu nâng cao ITEC3402 97 Hồ Quang Khải  
7 Bảy 7/1/2017 1, 2 1 DH14TH01 Mạng máy tính nâng cao ITEC3409 72 Đỗ Hoàng Cường  
8 Ba 10/1/2017 3 2 DH14TH01 Lập trình giao diện ITEC2401 97 Nguyễn Thị Mai Trang  
 
9 Năm 5/1/2017 1 2 DH15TH01 Cấu trúc dữ liệu ITEC2501 80 Lê Viết Tuấn  
10 4/1/2017 3 2 DH15TH03 Cấu trúc dữ liệu ITEC2501 79 Nguyễn Thị Trâm Anh  
 
11 Năm 12/1/2017 1 2 DH16TH01 Nhập môn tin học ITEC1401 97 Lê Hồng Thái  
12 Ba 3/1/2017 1 2 DH16TH03 Nhập môn tin học ITEC1401 94 Lê Viết Tuấn  
HỆ ĐẠI HỌC NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QuẢN LÝ
13 04/01/17 1 3 DH14TK01 Lập trình cơ sở dữ liệu ITEC3406 113 Lê Viết Tuấn GK
14 11/01/17 1 3 DH14TK01 Lập trình cơ sở dữ liệu ITEC3406 113 Lê Viết Tuấn CK
 
15   12/01/17 3 3 DH15TK01 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật MISY2501 137 Nguyễn Thị Trâm Anh  
 
16 Sáu 06/01/17 3 2 DH16TK01 Nhập môn tin học ITEC1401 87 Lê Hồng Thái  
17 Ba 10/01/17 4 2 DH16TK03 Nhập môn tin học ITEC1401 70 Nguyễn Thị Phương Trang  
HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
18 CN 25/12/16 3 1 HC15TH1A Lập trình mạng ITEC3408 33 Lưu Quang Phương GK
19 Năm 05/01/17 5 1 HC15TH1A Cơ sở dữ liệu nâng cao ITEC3402 17 Hồ Quang Khải  
20 Sáu 06/01/17 5 2 HC15TH1A Lập trình web ITEC3403 51 Tô Oai hùng  
21 CN 08/01/17 1 1 HC15TH1A Công cụ thiết kế HT thông tin ITEC3407 19 Võ Thị Kim Anh CK
22 CN 08/01/17 3 1 HC15TH1A Lập trình mạng ITEC3408 33 Lưu Quang Phương CK
 
23 CN 08/01/17 2 2 HC16TH1A Cơ sở dữ liệu (Nhập môn CSDL) ITEC2502 76 Hồ Quang Khải  
24 Năm 12/01/17 5 2 HC16TH1A ứng dụng web (Công cụ web) ITEC1404 52 Nguyễn Thị Mai Trang  
25 Sáu 13/01/17 5 1 HC16TH1A Lập trình giao diện ITEC2401 41 Nguyễn Thị Mai Trang  

 

 

 

 

Top