Báo cáo chuyên đề

Thông Báo

Báo cáo chuyên đề môn Cấu Trúc Dữ Liệu.

Chủ đề: "Ứng dụng các Cấu trúc Dữ liệu trong bài toán thực tế"

  • Thời gian: 14g00 thứ Năm 8/12/2016
  • Địa điểm: P.406 Nguyễn Kiệm, Q.GV
  • Người trình bày: ThS. Võ thế Hào (Khoa học máy tính)- công ty Siglaz

Sinh viên tham dự được cộng 5 điểm rèn luyện vào học kỳ 1 năm học 2016-2017

 

Top