Lịch gặp giáo viên hướng dẫn đồ án môn học ngành khoa học máy tính hệ liên thông đại học khóa 2015 - Học kỳ 1 năm học 2016-2017

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2015 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

 

LƯU Ý:

Sinh viên thực hiện Đồ án môn học dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong vòng 10 tuần

  • Thời gian bắt đầu thực hiện Đồ án từ ngày 02/01/2017 và kết thúc vào ngày 12/03/2017.
  • Sinh viên nộp 2 bộ Đồ án môn học tại văn phòng Khoa vào ngày 15,16/03/2017 

Chi tiết xem tại đây.

 

Top