Lịch thi bổ sung giữa kỳ môn Mạng máy tính nâng cao lớp DH14TH01 học kỳ 1 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

Lịch thi bổ sung giữa kỳ môn Mạng máy tính nâng cao lớp DH14TH01 học kỳ 1 năm học 2016-2017

(Dành cho các sinh viên chưa thi ngày 31/12/2017)

Chi tiết xem tại đây.http://it.ou.edu.vn/asset/ckfinder/userfiles/5/files/BS_lichthi_MMTNCL_k11617.pdf

 

Top