Danh sách dự kiến sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp khóa 2013

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2013 
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

 

Lưu ý :

 • Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp nhưng không có tên trong danh sách, liên hệ văn phòng Khoa qua điện thoại 3.8.386.603 hoặc qua email anh.phch@ou.edu.vn từ ngày 17/01/2017 đến hết ngày 20/01/2017.
 • Sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp nhưng không muốn làm khóa luận, liên hệ với văn phòng Khoa qua điện thoại 3.8.386.603 hoặc qua email anh.phch@ou.edu.vn từ ngày 17/01/2017 đến hết ngày 20/01/2017.
 • Danh sách sinh viên làm KLTN chính thức và Lịch găp giáo viên hướng dẫn sẽ thông báo ngày 24/02/2017
 • Thời gian thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: 10 tuần
  • Ngày bắt đầu: 06/03/2017
  • Ngày kết thúc:14/05/2017
  • Ngày nộp KLTN: 23 và 24/05/2017

 

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Điều kiện làm KLTN:

 1. Điểm TB toàn khóa >=6.5
 2. Điểm Đồ án môn học >=8
 3. Đã đăng ký nguyện vọng làm KLTN khi thực hiện Đồ án môn học
STT MSSV HỌ TÊN HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝLÀM KLTN ĐIỂM TBTN ĐIỂM ĐAMH/ ĐIỂM TTTN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 1351010025 Hoàng Anh Dũng CSDL x 7.25 8 Nguyễn Thị Mai Trang
2 1351012166 Đặng Hoàng Tuấn CSDL x 8 9 Nguyễn Thị Mai Trang
3 1351010094 Đoàn Tấn Phát CSDL x 6.91 9 Nguyễn Thị Mai Trang
4 1351010117 Nguyễn Tiến Thành CSDL x 7.3 10 Lê Viết Tuấn
5 1351010058 Ngô Bá Duy Khánh Mạng   6.54 9 Không đăng ký làm KLTN
6 1351010131 Nguyễn Công Trứ CSDL x 7.11 8 Nguyễn Thị Mai Trang

 

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (danh sách chính thức sẽ công bố sau khi có điểm thực tập tốt nghiệp)

Điều kiện làm KLTN:

 1. Điểm TB toàn khóa >=6.5
 2. Điểm Thực tập tốt nghiệp >=8
 3. Đã đăng ký nguyện vọng làm KLTN với giáo viên hướng dẫn khi Thực tập tốt nghiệp
STT MSSV HỌ TÊN HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ LÀM KLTN ĐIỂM TBTN ĐIỂM ĐAMH/ĐIỂM TTTN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1 1354052127 Trần Thị Dung HTTTQL X 7.29   Võ Thị Kim Anh
2 1354050053 Huỳnh Trần Hữu Minh HTTTQL X 7.09   Võ Thị Kim Anh
3 1354050100 Nguyễn Xuân Trãi HTTTQL   6.85   Không đăng ký làm KLTN
4 1354050099 Vũ Kiều Thiên Trang HTTTQL X 6.83   Võ Thị Kim Anh
5 1354050031 Lê Thanh Hoàng HTTTQL X 6.86    
6 1354050035 Trần Huy HTTTQL X 6.52   Võ Thị Kim Anh
7 1354052142 Dương Thị Bích Huyền HTTTQL   6.52   Không đăng ký làm KLTN
8 1354052148 Võ Thị Lan Hương HTTTQL   6.57   Không đăng ký làm KLTN
9 1354050054 Nguyễn Thị Kiều Nga HTTTQL X 7.26   Võ Thị Kim Anh
10 1354052160 Trần Kim Ngân HTTTQL X 6.83   Nguyễn Thị Mai Trang
11 1354052165 Đặng Ngọc Phương Oanh HTTTQL   6.56   Không đăng ký làm KLTN
12 1354052166 Nguyễn Thị Kim Oanh HTTTQL X 6.82   Hồ Quang Khải
13 1354052172 Nguyễn Văn Phong HTTTQL X 7.64   Võ Thị Kim Anh
14 1354050068 Nguyễn Thị Minh Phượng HTTTQL   7.19   Không đăng ký làm KLTN
15 1354052177 Phan Thị Thúy Quyên HTTTQL X 7.4   Võ Thị Kim Anh
16 1354052178 Đỗ Thanh Sang HTTTQL X 7.09   Võ Thị Kim Anh
17 1354050105 Trần Quang Trí HTTTQL   6.84   Không đăng ký làm KLTN
18 1354052199 Nguyễn Tiến Trung HTTTQL X 6.66   Nguyễn Thị Mai Trang
19 1354052202 Vũ Minh Tùng HTTTQL X 6.58   Võ Thị Kim Anh

 

Tp.HCM, ngày 16 tháng 1 năm 2017

VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

Top