Lịch gặp giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp hệ liên thông đại học khóa 2015 - Học kỳ 2 năm học 2016-2017

Lịch gặp giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp hệ liên thông đại học khóa 2015 - Học kỳ 2 năm học 2016-2017

Sinh viên thực tập tốt nghiệp (TTTN) trong vòng 08 tuần.

  • Ngày bắt đầu: 20/02/2017
  • Ngày kết thúc: 16/04/2017
  • Nộp báo cáo TTTN: 26,27/04/2017

Danh sách chi tiết xem tại đây

 

Top