Danh sách chính thức nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 3 năm học 2015-2016

THÔNG BÁO

Hội đồng đánh giá thi đua của nhà trường vừa thông qua danh sách chính thức các sinh viên có học lực ưu tú trong học kỳ 3 năm học 2015-2016 vừa qua, và sẽ được nhận học bổng khuyến khích học tập.

Danh sách các bạn sinh viên xem tại đây.

Đề nghị các bạn có tên trong danh sách nhận học bổng nhanh chóng cung cấp thông tin theo đường links sau:

https://goo.gl/forms/YP9tlj1wbGIbHc6i1

Thời hạn cung cấp thông tin là từ ngày 22/02/2017 đến ngày 26/02/2017. Do nhà trường chuyển tiền hàng loạt theo danh sách, nên yêu cầu các bạn sinh viên có tên trong danh sách, nhanh chóng cung cấp thông tin. Sau thời hạn trên, sinh viên nào không cung cấp thông tin sẽ bị loại ra khỏi danh sách. Và Khoa sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp hay khiếu nại nào.

Trân trọng.

 

Top