Lịch gặp giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp ngành khoa học máy tính, hệ thống thông tin quản lý - khóa 2013 học kỳ 2 năm học 2016-2017

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN QuẢN LÝ - KHÓA 2013 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

 

Lưu ý:

Thời gian thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: 10 tuần

  • Ngày bắt đầu: 06/03/2017
  • Ngày kết thúc:14/05/2017
  • Ngày nộp KLTN: 23 và 24/05/2017

 

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Điều kiện làm KLTN:

  1. Điểm TB toàn khóa >=6.5
  2. Điểm Đồ án môn học >=8
  3. Đã đăng ký nguyện vọng làm KLTN khi thực hiện Đồ án môn học
STT MSSV Họ và Tên Chuyên ngành Điểm TBTN Điểm ĐAMH/Điểm TTTN Giảng viên hướng dẫn Lịch gặp giảng viên
1 1351010025 Hoàng Anh Dũng CSDL 7.25 8 Nguyễn Thị Mai Trang Liên hệ GV trước ngày 02/03/2017 qua điện thoại 091.3.199.974
2 1351010111 Phạm Thanh Sang CSDL 8.02 10 Lê Viết Tuấn Liên hệ GV trước ngày 02/03/2017 qua điện thoại 098.7.518.118
3 1351010117 Nguyễn Tiến Thành CSDL 7.3 10 Lê Viết Tuấn
4 1351010058 Ngô Bá Duy Khánh MẠNG 6.54 9 Tô Oai Hùng Liên hệ GV trước ngày 02/03/2017 qua điện thoại 093.2.729.598

 

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Điều kiện làm KLTN:

  1. Điểm TB toàn khóa >=6.5
  2. Điểm Thực tập tốt nghiệp >=8
  3. Đã đăng ký nguyện vọng làm KLTN với giáo viên hướng dẫn khi Thực tập tốt nghiệp
STT MSSV Họ và Tên Chuyên ngành Điểm TBTN Điểm ĐAMH/Điểm TTTN Giảng viên hướng dẫn Lịch gặp giảng viên
1 1354050031 Lê Thanh Hoàng HTTTQL 6.86   Ngô Minh Vương Liên hệ GV trước ngày 02/03/2017 qua điện thoại 091.1.567.899
2 1354052160 Trần Kim Ngân HTTTQL 6.83 8 Nguyễn Thị Mai Trang Liên hệ GV trước ngày 02/03/2017 qua điện thoại 091.3.199.974 
3 1354052127 Trần Thị Dung HTTTQL 7.29 8 Võ Thị Kim Anh Liên hệ GV trước ngày 02/03/2017 qua điện thoại 090.6.612.246 hoặc qua email anh.vtk@ou.edu.vn
4 1354050053 Huỳnh Trần Hữu Minh HTTTQL 7.09 8 Võ Thị Kim Anh
5 1354050099 Vũ Kiều Thiên Trang HTTTQL 6.83 8 Võ Thị Kim Anh
6 1354050054 Nguyễn Thị Kiều Nga HTTTQL 7.26 9 Võ Thị Kim Anh
7 1354052172 Nguyễn Văn Phong HTTTQL 7.64 9 Võ Thị Kim Anh
8 1354052177 Phan Thị Thúy Quyên HTTTQL 7.4 8 Võ Thị Kim Anh
9 1354052186 Nguyễn Kỳ Thanh Thảo HTTTQL 7.35 8 Võ Thị Kim Anh
10 1354052202 Vũ Minh Tùng HTTTQL 6.58 8 Võ Thị Kim Anh

 

 

 

Top