Thông báo tổ chức hội thảo chia sẽ tri thức - Cơ sở lập trình

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ TRI THỨC - CƠ SỞ LẬP TRÌNH
=================================
Nhằm hướng dẫn cho sinh viên khối kỹ thuật nói chung và sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin nói riêng về phương pháp tiếp cận các bài toán lập trình cơ bản, đồng thời tạo môi trường học tập sinh hoạt trong sinh viên, Khoa CNTT tổ chức chuỗi hội thảo Chia Sẻ Tri Thức - Cơ Sở Lập Trình cho sinh viên.

***Thời gian: Từ 8:00 - 11:00 các ngày 13/03, 27/03, 10/04, 24/04
 

Cụ thể:

  • 13/03: Tầm quan trọng của việc học lập trình và nội dung 1 của Hội thảo Chia Sẻ Tri Thức
  • 27/03: Nội dung 2 của Hội thảo Chia Sẻ Tri Thức
  • 10/04: Nội dung 3 của Hội thảo Chia Sẻ Tri Thức
  • 24/04: Nội dung 4 của Hội thảo Chia Sẻ Tri Thức


***Địa điểm: Phòng học lý thuyết 307 , cơ sở Nguyễn Kiệm

***Báo cáo viên:

  • Cô Nguyễn Thị Phương Trang
  • Thầy Dương Hữu Thành
  • Cô Võ Thị Hồng Tuyết


***LƯU Ý:
BẮT BUỘC THAM GIA VỚI SINH VIÊN ĐANG THEO HỌC MÔN CƠ SỞ LẬP TRÌNH, khuyến khích tham gia với các sinh viên khác.

***Mỗi sinh viên tham gia sẽ được cộng 5 ĐLR/buổi

============================

BCH CÁC LỚP SHARE THÔNG TIN VỀ GROUP LỚP ĐỂ CÁC BẠN NẮM THÔNG TIN!
 

 

Top