Thông báo nộp đồ án môn học hệ liên thông đại học khóa 2015 - HK1 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN MÔN HỌC

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 2015

HK1 NĂM 2016-2017

 

1. Sinh viên nộp Đồ án môn học tại văn phòng khoa Công nghệ Thông tin gồm:

 • 2 quyển đồ án không in chương trình nguồn (source code)
 • 2 đĩa CD gồm: file text, chương trình nguồn (source code)

2. Cách trình bày Đồ án môn học:

 • Hình thức:
  • Size chữ: 13
  • Font chữ: Times New Roman
  • Lề tri : 3 cm
  • Lề phải, trên, dưới: 2 cm
 • Nội dung:
  • Trang bìa.
  • Lời cảm ơn.
  • Mục lục.
  • Nội dung Đồ án môn học

3. Lịch nộp Đồ án môn học: 15,16,17/03/2017

Tp.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2017.

VP.KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

Top