Thông báo các chuyên đề trong tháng 03/2017

THÔNG BÁO CÁC CHUYÊN ĐỀ TRONG THÁNG 03/2017

1. Môn Lập trình cơ sở dữ liệu - Lớp DH14TH01
 • Chuyên đề: "Ứng dụng công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big Data) ở FPT Telecom"
 • Báo cáo viên: Ông Nguyễn Tấn Triều - Quản lý kỹ thuật phòng quảng cáo kỹ thuật số FPT Telecom 
 • Thời gian: 09g00 thứ Tư 22/03/2017
 • Địa điểm: phòng NK.105 cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp 
2. Môn Lập trình Java - Lớp HC15TH1A và DH13TH01
 • Chuyên đề: "Xu hướng DevOps trong phát triển phần mềm hiện đại"
 • Báo cáo viên: Ông Phan Minh Hoàng - Senior Devops
 • Thời gian: 18g00 thứ Hai 27/03/2017
 • Địa điểm: phòng NK.002 cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp

 ​3. Môn Lập trình Web - Lớp DH14TH01

 • Chuyên đề: "Vận dụng kiến thức lập trình web vào môi trường thực tế"
 • Báo cáo viên: Ông Chung Vĩnh Khang
 • Thời gian: 09g00 thứ Bảy 18/03/2017
 • Địa điểm: phòng NK.105 cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp

Lưu ý:​

1. Sinh viên các lớp nêu trên bắt buộc phải tham gia đầy đủ

2. Khuyến khích sinh viên các lớp khác tham gia

3. Sinh viên tham gia đều được cộng 5 điểm rèn luyện

 

 

Top