Hội thảo: Công nghệ Oracle - Hệ quản trị CSDL Oracle

Hội thảo: Công nghệ Oracle - Hệ quản trị CSDL Oracle

 

  • Báo cáo viên: Ins. Lê Xuân Trường
  • Thời gian: 08h00, ngày 20/03/2017
  • Địa điểm: Phòng 307, Nguyễn Kiệm
  • Đối tượng: Sinh viên năm 2, 3, 4
  • Khuyến khích sinh viên năm 1 tham gia để lấy điểm rèn luyện.

Nội dung

1. Vai trò & cơ hội của CNTT hiện nay
2. Thị Trường lao động &thu nhập của CNTT
3. Hiện trạng sinh viên ra trường hiện nay
4. Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên CNTT
5. Tổng quan CSDL & nghề nghiệp về CSDL
6. Tổng quan về Oracle &Oracle Database
7. Lộ trình học & thi chứng chỉ Oracle Database
8. Các trung tâm đào tạo Oracle tại TP.HCM
9. Hỏi, đáp + tặng quà cho sinh viên trả lời đúng và nhanh nhất + Lấy feedback.

TẤT CẢ SINH VIÊN THAM GIA ĐỀU ĐƯỢC CỘNG 5 ĐIỂM RÈN LUYỆN

 

Top