Thông báo một số chuyên đề các môn học gắn với thực tiễn trong tháng 03/2017

THÔNG BÁO MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ CÁC MÔN HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN 03/2017

 

1/ Môn Lập trình cơ sở dữ liệu - Lớp DH14TH01

 • Chuyên đề: "Ứng dụng công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big Data) ở FPT Telecom"
 • Báo cáo viên: Ông Nguyễn Tấn Triều - Quản lý kỹ thuật phòng quảng cáo kỹ thuật số FPT Telecom 
 • Thời gian: 09g00 thứ Tư 22/03/2017
 • Địa điểm: phòng NK.105 cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp

2/ Môn Lập trình Java - Lớp HC15TH1A và DH13TH01

 • Chuyên đề: "Xu hướng Devops trong phát triển phần mềm hiện đại"
 • Báo cáo viên: Ông Phan Minh Hoàng - Senior Devops
 • Thời gian: 18g00 thứ Hai 27/03/2017
 • Địa điểm: phòng NK.002 cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp

3/ Môn Lập trình Web - Lớp DH14TH01

 • Chuyên đề: "Vận dụng kiến thức lập trình web vào môi trường thực tế"
 • Báo cáo viên: Ông Chung Vĩnh Khang
 • Thời gian: 09g00 thứ Bảy 18/03/2017
 • Địa điểm: phòng NK.105 cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp

Lưu ý:

 • BCS và BCH CÁC LỚP SHARE VỀ GROUP LỚP THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN THAM GIA ĐẦY ĐỦ, CÓ CHECK IN.
 • Chuyên đề bắt buộc tham dự với sinh viên học tại lớp và khuyến khích tham dự với các sinh viên yêu thích.
 • Được cộng 5 ĐRL đối với sinh viên tham dự.

 

 

Top