Ôn tập Olympic Tin Học 2017

OLYMPIC TIN HỌC 2017

 

Để chuẩn bị nhân sự cho kỳ thi Olympic Tin Học Sinh Viên Việt Nam, khoa CNTT tổ chức Ôn Tập Olympic Tin Học 2017.

Thời gian: Sáng chủ nhật hàng tuần từ 8h00 đến 11h00. 
Bắt đầu từ ngày 26/03/2017
Địa điểm: Phòng máy thực hành tại cơ sở Nguyễn Kiệm
Được cộng 5 ĐRL khi tham gia các buổi học.

===============
DÀNH CHO TẤT CẢ SINH VIÊN ĐAM MÊ LẬP TRÌNH CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Đây là một cơ hội cực kỳ hấp dẫn để bạn nâng cao kỹ năng lập trình và tiến xa hơn trong tương lại!

Được cộng 5 ĐRL khi tham gia các buổi học.

Link đăng ký: https://goo.gl/61MLGY

 

Top