Lịch thi trên máy khoa Công nghệ Thông tin HK2 NH 2016-2017

LỊCH THI TRÊN MÁY KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017
Địa điểm thi: Phòng máy - 371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp
(Theo ngày)

Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên và biên lai đóng học phí.

STT Thứ Ngày Ca Giờ Lớp Tên MH Giảng viên Ghi chú
KT
1 Theo lịch giảng viên DH16TH01 Cơ sở lập trình Lê Hồng Thái GK
2 Theo lịch giảng viên DH16TK01 Cơ sở lập trình Nguyễn Thị Trâm Anh GK
3 Theo lịch giảng viên HLI1 Kỹ thuật lập trình Nguyễn Thị Trâm Anh GK
4 Theo lịch giảng viên DH16TH03 Cơ sở lập trình Võ Thị Hồng Tuyết GK
5 Theo lịch giảng viên DH16TK03 Cơ sở lập trình Võ Thị Hồng Tuyết GK
6 Năm 20/04/17 3 12:45 15:30 DH14TH01 Quản trị mạng Lưu Quang Phương  
7 Sáu 28/04/17 1 6:45 9:30 DH13TK01 Kỹ năng lập trình quản lý Nguyễn Thị Mai Trang GK
8 Sáu 28/04/17 1 6:45 9:30 _THIZ

Kỹ năng lập trình chuyên sâu (CĐ_Mạng)

Tô Oai Hùng GK
9 Sáu 28/04/17 3 12:45 15:30 DH13TH01 Lập trình Java Dương Hữu Thành GK
10 Sáu 05/05/17 1 6:45 9:30 DH13TK01 Kỹ năng lập trình quản lý Nguyễn Thị Mai Trang GK
11 Sáu 05/05/17 3 12:45 15:30 DH14TH01 Lập trình trên thiết bị DĐ Lê Viết Tuấn GK
12 Ba 09/05/17 1 6:45 9:30 DH15TH03 Thuật giải Nguyễn Thị Trâm Anh  
13 Ba 09/05/17 3 12:45 15:30 DH14TH01 Quản trị hệ cơ sở dữ liệu Hồ Quang Khải  
14 10/05/17 1 6:45 9:30 DH16TK03 Cơ sở lập trình Võ Thị Hồng Tuyết GK
15 10/05/17 3 12:45 15:30 DH14TH01 Lập trình cơ sở dữ liệu Lê Viết Tuấn GK
16 10/05/17 5 17:45 20:30 HC15TH1A Lập trình Java Dương Hữu Thành GK
17 Năm 11/05/17 5 17:45 20:30 HC15TH1A Lập trình trên thiết bị DĐ Lê Viết Tuấn GK
18 Sáu 12/05/17 1 6:45 9:30 DH15TH03

Cơ sở dữ liệu (Nhập môn CSDL)

Nguyễn Thị Phương Trang  
19 Sáu 12/05/17 3 12:45 15:30 DH15TH01 Thuật giải Nguyễn Thị Trâm Anh  
20 Bảy 13/05/17 1 6:45 9:30 DH15TK01

Cơ sở dữ liệu (Nhập môn CSDL)

Nguyễn Thị Phương Trang  
21 Bảy 13/05/17 3 12:45 15:30 DH14TH01 Lập trình web Tô Oai hùng  
22 Ba 16/05/17 1 6:45 9:30 DH16TH03 Cơ sở lập trình Võ Thị Hồng Tuyết GK
23 Ba 16/05/17 3 12:45 15:30 DH16TH01 Cơ sở lập trình Lê Hồng Thái GK
24 17/05/17 1 6:45 9:30 DH15TK01 Lập trình giao diện Nguyễn Thị Mai Trang  
25 17/05/17 3 12:45 15:30 DH14TH01 Lập trình cơ sở dữ liệu Lê Viết Tuấn GK
26 Năm 18/05/17 1 6:45 9:30 DH16TK01 Cơ sở lập trình Nguyễn Thị Trâm Anh GK
27 Năm 18/05/17 3 12:45 15:30 DH15TH01

Cơ sở dữ liệu (Nhập môn CSDL)

Hồ Quang Khải  
28 Năm 18/05/17 5 17:45 20:30 HC15TH1A Lập trình trên thiết bị DĐ Lê Viết Tuấn GK
29 Sáu 19/05/17 3 12:45 15:30 DH14TH01 Lập trình trên thiết bị DĐ Lê Viết Tuấn GK
30 Bảy 20/05/17 1 6:45 9:30 HLI1 Kỹ thuật lập trình Nguyễn Thị Trâm Anh GK

 

 

Top