Thông báo - Thay đổi lịch thi

THÔNG BÁO
V/V THAY ĐỔI LỊCH THI MÔN KỸ NĂNG LT CHUYÊN SÂU (CĐ_MẠNG) (ITEC3302) - LỚP _THIZ HK2 / NĂM HỌC 2016-2017
 
STT Môn thi Lớp Lịch thi cũ Lịch thi mới
1

Kỹ năng lập trình chuyên sâu (CĐ_Mạng)

_THIZ

Ca 1 thứ Sáu ngày 28/04/2017

  • Ca 3 thứ Bảyngày 13/05/2017
  • Phòng máy 371 Nguyễn Kiệm, Q.GV
 
Tp.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2017
VP.KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top