Kết quả cuộc thi Hackathon Việt Nam 2017

Hackathon Việt Nam 2017 

Hackathon Việt Nam 2017 năm nay với chủ đề GIAO THÔNG.
Khoa CNTT có cử đại diện đi tham dự và đã đạt giải 3.

https://youtu.be/uTtKCCka7kY

HTV7 đưa tin

https://youtu.be/qsSdV8dWUpc

 

 

 

Top