Danh sách dự kiến nhận học bổng học kỳ 1 - NH2016-2017

Danh sách dự kiến nhận học bổng học kỳ 1 - NH2016-2017

Dưới đây là danh sách dự kiến nhận học bổng học kỳ 1 - NH 2016-2017. Sinh viên vui lòng vào xem, nếu có thắc mắc, khiếu nại vui lòng liên hệ với văn phòng khoa CNTT, số 35-37 Hồ Hảo Hớn Q1 trước ngày 29/05/2017. Sau ngày trên, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Chương trình đào tạo học kỳ 1 năm học 2016-2017

Danh sách dự kiến

Sinh viên dự kiến nhận học bổng vui lòng cung cấp thông tin cá nhân theo mẫu sau: https://goo.gl/forms/kcv319Er0lp9EaCQ2

 

Top