Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến Khích Học Tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Bản cập nhật ngày 29/05/2017)

Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến Khích Học Tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Bản cập nhật ngày 29/05/2017)

 

Dưới đây là danh sách sinh viên đủ điều kiện để xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Do số tiền dành cho học bổng của mỗi Khóa/Ngành có hạn, nên Khoa sẽ tiến hành xét từ trên xuống theo tiêu chí Điểm học tập và Điểm rèn luyện. Sau khi xét xong, sẽ có danh sách chính thức những sinh viên nhận được học bổng.

Danh sách chi tiết vui lòng xem bên dưới:

Riêng khóa 2016 sẽ có danh sách sau.

 

Top