Lịch gặp giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp hệ đại học khóa 2013 ngành khoa học máy tính, ngành hệ thống thông tin quản lý học kỳ 2 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2013 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

 

Chi tiết xem tại đây.

 

Top