Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến Khích Học Tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 của khóa 2016

Danh sách dự kiến nhận học bổng Khuyến Khích Học Tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 của  khóa 2016

 

Dưới đây là danh sách sinh viên đủ điều kiện để xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 của Khóa 2016

Do số tiền dành cho học bổng của mỗi Khóa/Ngành có hạn, nên Khoa sẽ tiến hành xét từ trên xuống theo tiêu chí Điểm học tập và Điểm rèn luyện. Sau khi xét xong, sẽ có danh sách chính thức những sinh viên nhận được học bổng.

Các bạn sinh viên Khóa 2016, nếu có thắc mắc khiếu nại thì vui lòng liên hệ với văn phòng Khoa trước ngày 09/06/2017. Sau ngày trên, mọi thắc mắc khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Danh sách chi tiết vui lòng xem bên dưới:

Danh sách Khóa 2016

 

Top