Danh sách học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2016-2017 (Danh sách dự kiến trình hội đồng)

THÔNG BÁO

Danh sách học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2016-2017 (Danh sách dự kiến trình hội đồng)

Chi tiết xem ở đây

Trên đây là danh sách học bổng Khuyến khích học tập học ký 1, năm học 2016-2017 sẽ trình hội đồng xét duyệt. Khoa đã cân nhắc và chia học bổng theo từng Khóa, từng Ngành.

Các bạn sinh viên vào xem, nếu có thắc mắc khiếu nại thì vui lòng liên lạc với văn phòng Khoa Công nghệ thông tin trước 16h00 ngày 16/06/2017. Sau thời hạn trên, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết. (Vì danh sách sẽ được hội đồng xét duyệt thông qua)

SĐT văn phòng Khoa: 3838.6603 - Hoặc 0933.246.647 - Thầy Dương.

 

 

Top