Báo cáo chuyên đề "Mạng máy tính với cuộc sống và công việc" - Ngày 12/07/2017

Chuyên đề : Mạng máy tính với cuộc sống và công việc

Người thuyết trình: ThS Trần Bá Minh Sơn
                                giám đốc công ty TNHH Không Gian Số, 
                                địa chỉ 119 đường số 3, cư xá lữ gia, quận 11, tphcm
  • Thời gian: 9h30 sáng thứ tư ngày 12/7/2017
  • Địa điểm: 371 Nguyễn Kiệm, Q.GV - phòng NK.005
  • Đối tượng: Bắt buộc TH15 - Khuyến khích đối với các bạn sinh viên lớp khác
  • Tất cả các bạn sinh viên tham dự đều được cộng 5 ĐRL

 

Top