Thông báo - Buổi sinh hoạt về thực tập tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học khóa 2014 ngành khoa học máy tính và ngành hệ thống thông tin quản lý

THÔNG BÁO

BUỔI SINH HOẠT VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2014

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH,
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Để chuẩn bị cho việc THỰC TẬP TỐT NGHIỆP của sinh viên hệ Đại học khóa 2014 ngành Khoa học Máy tính, ngành Hệ thống Thông tin Quản lý vào học kỳ 1 năm học 2017-2018, đề nghị các bạn sinh viên khóa 2014 đến tham dự buổi sinh hoạt về Thực tập tốt nghiệp:

  • Địa điểm:    tại phòng 102, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Q.1
  • Thời gian:    
    • 13g30 thứ Hai ngày 31/07/2017: đối với sinh viên ngành Khoa học máy tính
    • 14g30 thứ Hai ngày 31/07/2017: đối với sinh viên ngành Hệ thống thông tin quản lý

Đề nghị các sinh viên tham dự đầy đủ.

 

VP. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top