Thông báo - Buổi sinh hoạt về đồ án môn học ngành khoa học máy tính hệ đại học khóa 2014 học kỳ 3 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

BUỔI SINH HOẠT VỀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2014
HỌC KỲ 3 NĂM  2016 - 2017

                                                                                              

Để chuẩn bị cho việc làm Đồ án môn học của sinh viên ngành Khoa học máy tính hệ Đại học khóa 2014 học kỳ 3 năm học 2016-2017, đề nghị các bạn sinh viên ngành Khoa học máy tính hệ Đại học khóa 2014 đến tham dự buổi sinh hoạt về Đồ án môn học tổ chức vào 13g30 thứ Hai ngày 31/07/2017 tại phòng 102, 35-37 Hồ Hảo Hớn, Q.1.

Đề nghị các bạn sinh viên tham dự đầy đủ.

VP.CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top