Sinh hoạt giới thiệu các hướng chuyên ngành

THÔNG BÁO

SINH HOẠT GIỚI THIỆU CÁC HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH

 

Để chuẩn bị cho việc mở các hướng chuyên ngành vào học kỳ 1 năm học 2017-2018, đề nghị các bạn sinh viên hệ Đại học khóa 2015 ngành Khoa học Máy tính đến tham dự buổi sinh hoạt giới thiệu các hướng chuyên ngành tổ chức vào 15h30 thứ Hai ngày 31/07/2017 tại phòng 102 – 35-37 Hồ Hảo Hớn, Q.1

Đề nghị các bạn sinh viên tham dự đầy đủ.

 

Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2017

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top