Ngày hội nghề nghiệp năm 2017

Ngày hội nghề nghiệp năm 2017

Chủ nhật này các bạn nhớ đi dự nhé. Link đăng ký bên dưới, các bạn nhớ đăng ký để BTC nắm được số lượng để có sự chuẩn bị tốt hơn.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRvRyGGCxcCmzKsSKI45XsoTrrQGp7xsvt9WF7uOKeSYq5VA/viewform

 

Top