Lịch gặp giáo viên hướng dẫn đồ án môn học ngành khoa học máy tính hệ đại học khóa 2014 - học kỳ 3 năm học 2016-2017

Lịch gặp giáo viên hướng dẫn Đồ án môn học ngành Khoa học máy tính hệ đại học khóa 2014 - học kỳ 3 năm học 2016-2017

 

Lưu ý:

  • Sinh viên thực hiện Đồ án môn học dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong vòng 10 tuần
  • Thời gian bắt đầu thực hiện đồ án từ ngày 14/08/2017 và kết thúc vào ngày 22/10/2017
  • Sinh viên nộp 2 bộ Đồ án môn học tại văn phòng Khoa vào ngày 26, 27/10/2017

Danh sách chi tiết xem tại đây.

 

Top