Kiểm tra Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017

Các bạn sinh viên kiểm tra Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017 nhé.

Links: http://dichvu.ou.edu.vn/dgrl162

Cập nhật:

Danh sách sinh viên Yếu - Kém (10 giờ ngày 1/9/2017)

Xem tại đây

 

Top