Thông báo - Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2017

THÔNG BÁO

V/v TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Theo kế hoạch, nhà trường sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2017 cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học, Liên thông đại học ngành Khoa học máy tính, ngành Hệ thống thông tin quản lý, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

  • Thời gian:      12g30 thứ bảy, ngày 07/10/2017
  • Địa điểm:       Hội trường A (lầu 6), số 97 Võ Văn Tần, P6, Q3

Lưu ýSinh viên tham dự lễ phải mặc lễ phục và có mặt tại hội trường đúng 12g30 ngày 07/10/2017

II. ĐĂNG KÝ DỰ LỄ

  • Đối tượng đăng ký dự lễ:    Tất cả sinh viên đã có tên trong danh sách tốt nghiệp năm 2017
  • Thời gian đăng ký dự lễ:     từ ngày 14/09/2017 đến ngày 02/10/2017

Sinh viên đăng ký tại link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2oAtpX_iqfxDAHohc6D0nVmpMbsvZkki5hJIS8UXrQKF-ZQ/viewform

  • Ngày 03/10/2017 sinh viên vui lòng kiểm tra lại danh sách dự lễ tốt nghiệp và vị trí ngồi của buổi lễ trên website it.ou.edu.vn

III. NHẬN LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP    

  • Ngày 05,06/10/2017 đóng tiền và nhận lễ phục tại phòng 219, 97 Võ Văn Tần, Q.3.

Số tiền là: 620.000 đồng, bao gồm:

  • 470.000 đồng (thế chân lễ phục và sẽ hoàn lại khi trả lễ phục).
  • 150.000 đồng (chi phí tổ chức lễ tốt nghiệp)
  • Từ ngày 07-09/10/2017 trả lễ phục tại phòng 219, 97 Võ Văn Tần, Q.3.

 

Lưu ý: Sinh viên phải hoàn trả lễ phục đúng thời gian đã quy định (Quá thời gian trả lễ phục, Sinh viên sẽ không được hoàn lại số tiền thế chân vì xem như đã làm mất lễ phục).

 

Sinh viên xem thông báo về quy trình đăng ký dự lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Mở năm 2017 tại: http://ou.edu.vn/tin_tuc/thong-bao-to-chuc-le-tot-nghiep-nam-2017/

 

                                                                        VP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Top