Danh sách sinh viên khóa 2014 đăng ký thông tin thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên khóa 2014 đăng ký thông tin thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018. Các bạn sinh viên vào xem kỹ, nếu có thay đổi thông tin, vui lòng phản hồi qua địa chỉ email: anh.phch@ou.edu.vn trước ngày 16/09/2017.

Danh sách chi tiết xem tại đây.

 

Top