Cuộc thi lập trình 48 tiếng Makerthon 2017

Cuộc thi lập trình 48 tiếng Makerthon 2017

Hiện bên thành Đoàn đang tiến hành triển khai cuộc thi "Cuộc thi lập trình 48 tiếng Makerthon 2017". Các bạn yêu thích lập trình và muốn thử sức mình, cũng như làm đẹp hồ sơ xin việc của mình sau này hãy nhanh chóng lập đội đăng ký tham gia nhé.

Ngoài ra, Khoa sẽ tiến hành cộng điểm rèn luyện cho tất cả các bạn đăng ký tham gia vào học kỳ 1 năm học 2017-2018. (nộp minh chứng về văn phòng Khoa để được cộng điểm rèn luyện) 

 

Top