Kế hoạch nghiên cứu khoa học trong sinh viên 2017-2018

Kế hoạch nghiên cứu khoa học trong sinh viên 2017-2018

Nhà trường đang triển khai hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2017-2018. Các bạn sinh viên xem kế hoạch và các biểu mẫu link bên dưới.

Kế hoạch chi tiết và các biểu mẫu đăng ký.

 

 

Top