Thông báo về việc Tân sinh viên khóa 2015 đăng ký tham dự lễ khai giảng năm học 2015 - 2016

Khoa Công Nghệ Thông Tin thông báo về việc Tân sinh viên khóa 2015 đăng ký tham dự lễ khai giảng năm học 2015 - 2016

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2015 - 2016; khoa Công Nghệ Thông Tin thông báo về việc đăng ký tham dự lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 như sau:

  1. Thời gian địa điểm:

-      Thời gian: 07h00 – 11h00, ngày 21/10/2015

-      Địa điểm: Nhà hát Hòa Bình – Số 240-242, đường 3/2, Phường 12, quận 10, TP.HCM.

-      Đường link đăng ký tham dự lễhttp://goo.gl/forms/TNWwmoqHQ4

2. Đối tượng: Tân sinh viên khóa 2015

3. Mỗi sinh viên tham dự lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 sẽ được cộng 3 điểm rèn luyện (trường hợp sinh viên đăng ký nhưng không tham dự sẽ bị trừ 3 điểm rèn luyện)

Đề nghị toàn thể Tân sinh viên khóa 2015 quan tâm thực hiện.

Trân trọng.

 

Top