Báo cáo chuyên đề môn Kiểm thử phần mềm

Báo cáo chuyên đề:

Môn KIỂM THỬ PHẦN MỀM - lớp DH15TH01, DH15TH03 

 
 
  • Tên chuyên đề: Kiểm thử phần mềm và con đường sự nghiệp của tester
  • Báo cáo viên: Hoàng Liên Sơn
  • Chức vụ: Founder & Admin www.testingvn.com
  • Thời gian: 8h30 - 11h, sáng thứ 3, 10/10/2017 
  • Địa điểm: phòng NK05 - 371 Nguyễn Kiệm, Q.GV

Sơ lược nội dung buổi chia sẻ:

  • Phần 1: Tổng quan về kiểm thử phần mềm và công việc của một tester
  • Nghỉ giải lao 15 phút
  • Phần 2: Cơ hội nghề nghiệp và con đường sự nghiệp của một tester
  • Phần cuối: Hỏi đáp chung về kiểm thử phần mềm

Link thông tin và đặt câu hỏi: https://goo.gl/sfzytT

Bắt buộc tham dự đối với sinh viên các lớp nêu trên, và khuyến khích tham dự đối với sinh viên các lớp khác.

​Sinh viên tham dự đều được cộng điểm rèn luyện.

 

Top