Chia sẻ tri thức - Cấu trúc dữ liệu

Hội thảo chia sẻ tri thức

CẤU TRÚC DỮ LIỆU

 

I. Thời gian và địa điểm:

 • Thời gian: hội thảo diễn ra trong 03 ngày (01 buổi/ngày) với thời gian cụ thể như sau:
 • Ngày 15/10/2017: từ 14g30 đến 17g00. (chủ nhật)
 • Ngày 05/11/2017: từ 14g30 đến 17g00. (chủ nhật)
 • Ngày 03/12/2017: từ 14g30 đến 17g00. (chủ nhật)
 • Địa điểm: phòng 408 - Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, Tp.HCM.
 • Đối tượng: Sinh viên đang học môn Cấu trúc dữ liệu – khoa Công nghệ Thông tin và các sinh viên quan tâm.

​II. Nội dung:

 • Hướng dẫn phương pháp học và tự học với bộ môn Cấu trúc dữ liệu.
 • Phương pháp tìm và đọc, hiểu tài liệu với bộ môn Cấu trúc dữ liệu.
 • Giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên về kiến thức môn học Cấu trúc dữ liệu.
 • Nội dung cụ thể ở từng buổi của chuyên đề diễn ra như sau:
 • Ngày 15/10/2017: Danh sách.
 • Ngày 05/11/2017: Sắp xếp và tìm kiếm.
 • Ngày 03/12/2017: Cây và bảng băm.

 

​TOÀN BỘ SINH VIÊN ĐỀU ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN KHI THAM DỰ

 

Top